ثبت‌نام کلاس‌های مجازی (آنلاین)
ترم آبان-آذر
زمان باقی‌مانده برای ثبت‌نام
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
زمان ثبت‌نام کلاس‌های مجازی به اتمام رسیده است.

کلاس مجازی Conversation

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
450,000 تومان

کلاس مجازی English file starter A

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
1,800,000 - 1,900,000 تومان

کلاس مجازی Family 1b

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
5
700,000 - 985,000 تومان

کلاس مجازی Family 1c

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
700,000 - 985,000 تومان

کلاس مجازی Family 2c

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
6
700,000 - 985,000 تومان

کلاس مجازی Family 2d

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
7
700,000 - 985,000 تومان

کلاس مجازی Family 2e

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
700,000 - 985,000 تومان

کلاس مجازی Family 3e

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
5
700,000 - 970,000 تومان

کلاس مجازی Family 4a

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
4
700,000 - 955,000 تومان

کلاس مجازی Family 4e

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
700,000 - 980,000 تومان

کلاس مجازی Family 5a

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
700,000 - 955,000 تومان

کلاس مجازی Phonics 6b

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
1
1,320,000 - 1,663,000 تومان

کلاس مجازی Phonics 7b

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
1
880,000 تومان

کلاس مجازی Solution intermediate A

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
4
750,000 - 930,000 تومان

کلاس مجازی Solution intermediate B

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
5
750,000 - 930,000 تومان

کلاس مجازی Solution intermediate G

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
750,000 - 930,000 تومان

کلاس مجازی Solution intermediate H

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
750,000 - 930,000 تومان

کلاس مجازی Solution pre A

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
750,000 - 930,000 تومان

کلاس مجازی Speaking

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
2
750,000 تومان

کلاس مجازی T.T.C

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
500,000 - 500,000 تومان